Praktisk information

och kostnad.

 

Behandlingstiden: varierar mellan 1 till 20 timmar, det kan också bli mer beroende på vart individen vill komma. Ibland har man endast behov av ett stödjande samtal.

 

Behandling: Det är du som ger information kring din upplevelse av varför du vill ha hjälp. jag lyssnar in och tittar på hur du och jag tillsammans kan ge en förståelse som bidrar till din förändring, utveckling och målsättning. Det är viktigt att du känner att det är jag som skall vägleda och coacha dig i din process framåt.

 

Oberoende av vilket problem du kommer med, ser jag till att ställa ett antal frågor till dig för att förstå din problematik och för att vi tillsammans ska kunna tydliggöra de hinder och de möjligheter som finns hos dig.
 

Vid varje besök eller telfonsamtal utgår vi ifrån det som är mest angeläget för dig och det problemområde som uppkommit vid tidigare sessioner.

Jag använder mig av många olika verktyg i terapin för att du skall bli medveten och förstå dina känslor, tankar och beteenden.

Utvärdering av processen kan ske både under pågående terapi-vägledning och i slutet av den. 

Kostnad: 
Samtalsterapi 60 minuter 750 kr (Stockholm)
Samtalsterapi 80 minuter 900 kr (Stockholm)

Parterapi 60 minuter 900 kr (Stockholm)
Parterapi 90 minuter 1200 kr (Stockholm)

Samtalsterapi och vägledning per telefon 30 minuter 375 kr 
Samtalsterapi och vägledning per telefon 45 minuter 565 kr
Samtalsterapi och vägledning per telefon 60 minuter 750 kr

Det är möjligt att använda face time eller skype vid telefonsamtalet
 

I priset ingår moms med 25%.
 

Betalning: Sker kontant innan varje besök eller telefon, swish eller faktura efter överenskommelse.

Avbokning/ombokning: Skall göras 24 tim i förväg, annars debiteras hela beloppet.

 

 

Copyright © Pernilla Wik Lindhe. Alla rättigheter reserverade. Producerad av • IN VISION